http://www.nsbaptisti.org.rs/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/251995header2.jpglink
http://www.nsbaptisti.org.rs/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/178540advent_candles_cropped.jpglink
http://www.nsbaptisti.org.rs/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/764947omladina.jpglink
http://www.nsbaptisti.org.rs/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/219778upoznajte_nas.jpglink

ko su baptisti

saznajte više

koncert

pridružite nam se za Božić

aktivnosti

redovna dešavanja u koja se možete uključiti

upoznajte nas

intervjui

ko su baptisti koncert aktivnosti upoznajte nas

Narednih trinaest stavova predstavljaju neka od osnovnih načela baptističkog veroispovedanja. Međutim ona ne teže da predstave kompletno verovanje Baptista, već predstavljaju osnovu za dalje proučavanje.

 • Mi smo deo celine, deo Tela Hristovog – Crkve, koja je okrenuta svim ljudima sveta i verujemo u jednog Boga: Oca i Sina i Duha Svetog
 • Zalažemo se da svaki pojedinac lično veruje u Gospoda Isusa Hrista i da bude što sličniji Njemu
 • Za veru i život nama je merodavan jedino Gospod Isus Hristos, onako kako je otkriven u Svetom pismu i kako je Duhom Svetim prisutan u svome narodu
 • Sveto pismo Starog i Novog zaveta priznajemo kao prvenstveno merodavno za upoznavanje Božijeg otkrivenja u Hristu
 • Smatramo da je Crkva zajednica ljudi koji veruju i koji dostojno učestvuju u pričešću/Večeri Gospodnjoj
 • Krštenjem postajemo udovi Tela Hristovog, a krštavaju nas da samostalno, svesno, odgovorno i oduševljeno uzverujemo u Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista
 • Svaka mesna zajednica slobodno i odgovorno otkriva šta Hristos namerava za njen život i rad
 • Sve vernike smatramo sveštenicima, svi članovi Crkve su pozvani da u nečemu služe a nekima od njih povereno je duhovno vođstvo, što je takođe vid služenja
 • Verujemo da je uzajamna odanost izražena krštenjem i članstvom u mesnoj crkvi i da nas ona upućuje na dalju saradnju među crkvama, gde god je to moguće
 • Verujemo da je svaki Hristov sledbenik pozvan i poslan da svima svedoči sledeće:
  • Isus Hristos je Gospod
  • Bog je Crkvu, kao deo svoga Carstva, namenio svim ljudima po svetu
 • Svesni smo da među ljudima postoje razlike. Mi ih prihvatamo i zato nastojimo da po svaku cenu održimo slobodu savesti
 • Zalažemo se za što doslednije odvajanje religije od države, za slobodu veroispovesti, što smatramo ukorenjenim u činjenici da Isus jeste Gospod
 • Kao hrišćani živimo u nadi da će se na kraju vremena Hristos pojaviti u slavi i preobraziti svu tvorevinu.